Muzykoterapia

     Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, w którym mieszkają uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych, oraz dzieci uczęszczające za zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze odbywają się zajęcia muzykoterapeutyczne. Obejmowane są nimi dzieci opuszczające oddziały, oraz te pozostające w łóżkach. Zajęcia prowadzą nauczyciele SOSW pracujący na   terenie DPS.

Realizują program „Muzyka – moja radość i sukces”, który w swoich założeniach dostosowany jest do możliwości psychofizycznych jego uczestników i obejmuje szereg aktywności ułatwiających ogólny rozwój np. utrwalanie reakcji na własne imię, utrwalania nazw części ciała, słuchanie aktywne, słuchanie bierne, zabawy rytmizujące, zabawy edukacyjne z elementami muzyki, elementy tańca i rytmiki, muzykowanie.

Realizacja muzykoterapii przynosi uczestnikom wiele radości i satysfakcji,a także uświadamia tak samym dzieciom jak i im nauczycielom,jak wiele sami są w stanie dokonać.

 

 

 

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !