Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chełmnie funkcjonuje od roku szkolnego 2003 / 2004.

W szkole tej uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych ( język polski, język niemiecki, historia, geografia, fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, przysposobienie obronne, religia, wychowanie fizyczne).

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Natomiast w wiedzę z przedmiotów zawodowych uczniowie pozyskują na miesięcznych kursach organizowanych przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego, które przeprowadzane są 1 raz w roku szkolnym.

Nasi uczniowie mogą zdobyć dowolny, wybrany przez siebie zawód. Nauczyciele szkoły udzielają wszechstronnej pomocy w znalezieniu pracodawcy, który zatrudni na praktyczna naukę zawodu ucznia, w charakterze pracownika młodocianego ( przed podpisaniem umowy o praktyczną naukę zawodu uczeń nie może mieć ukończonych 18 lat).

Nauka przebiega w systemie dwu- lub trzyletnim, co uwarunkowane jest okresem kształcenia dla danego zawodu i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
 Dotychczas nasi uczniowie kształcili się w następujących zawodach:

 • piekarz,
 • murarz,zaw5
 • stolarz,
 • monter instalacji sanitarnej,                                                                 
 • sprzedawca,
 • mechanik samochodowy,
 • blacharz samochodowy,
 • kucharz małej gastronomii,
 • ogrodnik,
 • fryzjer,
 • introligator,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz.

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !