WWR

Od września 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chełmnie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny Są to zajęcia z zakresu rewalidacji, logopedii, terapii psychologicznej oraz rehabilitacji ruchowej, mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Wsparciem pedagogicznym i psychologicznym objęte są też rodziny dzieci, które otrzymują tu pomoc w postaci konsultacji, instruktaży postępowania w terapii, jak i w codziennym życiu z dzieckiem niepełnosprawnym. Ośrodek organizuje zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sprzężoną, z autyzmem.

 

Obecnie do Ośrodka uczęszcza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 26 dzieci w wieku od 11 miesięcy do 6 lat. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Dla każdego z nich konstruowany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (dostosowany do potrzeb i możliwości), który w przyszłości pozwoli na osiągnięcie efektów umożliwiających podjęcie nauki szkolnej.

 

wwr1

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !