WWR

Od września 2006 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chełmnie prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Są to zajęcia z zakresu:

- rewalidacji

- logopedii

- integracji sensorycznej

-rehabilitacji ruchowej

mające na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w duchu Gentle Teaching. Wykorzystywane są także elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii ręki, terapii behawioralnej. Organizowane są także zajęcia dodatkowe z Sensoplastyki®.

Wsparciem pedagogicznym i psychologicznym objęte są też rodziny dzieci, które otrzymują tu pomoc w postaci konsultacji, instruktaży postępowania w terapii, jak i w codziennym życiu z dzieckiem niepełnosprawnym.

Obecnie do Ośrodka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczają dzieci w wieku od 5 miesięcy do czasu podjęcia nauki w szkole. Uczestniczą one w zajęciach indywidualnych i grupowych. Dla każdego z nich konstruowany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (dostosowany do potrzeb i możliwości), który w przyszłości pozwoli na osiągnięcie efektów umożliwiających podjęcie nauki szkolnej.

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !