Rekrutacja

Przez cały rok szkolny w Szkole Podstawowej  prowadzona jest rekrutacja do wszystkich klas.


 Wymagana dokumentacja przy przyjęciu do Szkoły Podstawowej:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • 1 zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • odpis aktu urodzenia,
 • podanie o przyjęcie do Ośrodka (jeśli dziecko będzie mieszkać w internacie).

  Rekrutacja do przedszkola:  

 Rekrutacja odbywa się w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, a także podanie rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym prowadzi całoroczny nabór do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych.

 Wymagana dokumentacja:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • podanie o przyjęcie do przedszkola, szkoły, zespołu,
 • świadectwo szkolne (jeżeli dziecko uczęszczało wcześniej do szkoły),
 • 1 zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada),
 • podanie o przyjęcie do Ośrodka (internatu).

Dla uczniów, którzy mieszkają poza Chełmnem istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z zakwaterowania w Ośrodku. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Zapraszamy również wszystkich chętnych do skorzystania ze stołówki oraz świetlicy szkolnej.

 

 Informator dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia  (.pdf) (.doc)

 

 Dokumenty do pobrania:

 •  wniosek o przyjęcie do Przedszkola (.pdf)  (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (.pdf)   (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (.pdf) (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (.pdf) (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (.pdf) (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego (.pdf)  (.doc)
 • podanie o przyjęcie do Internatu (.pdf) (.doc)
 • zaświadczenie o możliwości realizowania od 1 września 2023 r. nauki zawodu u pracodawcy posiadającego uprawnienia do szkolenia uczniów (.pdf) (.doc)

 

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !