start

Aktualności

W roku szkolnym 2017/2018, uczniowie SOSW w Chełmnie, uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież miała do wykonania 8 zadań:

Zadanie 1. Udział w konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Zadanie 2. Przygotowanie plakatu o treści patriotycznej.

Zadanie 3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

Zadanie 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

Zadanie 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

Zadanie 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Zadanie 8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” - przygotowanie prac pisemnych.

Uczniowie poprzez podejmowane zadania, poznawali sylwetki i czyny polskich bohaterów. Szukali odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

Jacek Gralewski

Dnia 17 września 2018 roku o godzinie 13.00 spod Ratusza ruszył "Marsz Pamięci" zorganizowany przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Dzisiejsza uroczystość prowadzi śladami miejsc, w których upamiętniamy ofiary II wojny światowej. 
Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty i zapaliła znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza, pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, Tablicą upamiętniającą Ofiary Okresu Stalinowskiego, Pomniku Katyńskim i symbolicznym grobie Mariana Szwedowskiego zamordowanego w 1952 roku przez UB.
Opiekę nad naszymi uczniami sprawowała Anna Pakmur i Katarzyna Droszcz.

Zebraliśmy 10 tys. zł na zakup sprzętu do reedukacji chodu!

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję w dniu 16.09.2018!

Ponad 150 osób wzięło udział w biegu charytatywnym dookoła chełmińskiego Rynku. 
Otwarte serca dały ogromny efekt. Hojność sponsorów, darczyńców, artystów, dzieci, młodzieży i dorosłych pomoże Paulinie w codziennej rehabilitacji!

 

Więcej zdjęć  w naszej galerii.

I jest pierwszy sukces w nowym roku szkolnym! Nasi uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce w turnieju piłkarskim "Łączy nas pasja" Mgoszcz 2018. Ponadto królem strzelców Turnieju został Przemek Górecki, ale równie dzielnie walczyli o puchar Dawid Pawski, Łukasz Siuda, Filip Koczalski, Karol Pyra i Szymon Michalski. Drużynę przygotowali i prowadzili na zawodach nauczyciele wychowania fizycznego naszego Ośrodka Anna Jagodzińska i Marcin Petr.

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !