start

lodowolontariat

Za sprawą realizowanego w naszym ośrodku projektu ,,Inicjuj z FIO na start" , udało nam się utworzyć profesjonalną grupę wolontariuszy. W ramach projektu 10 uczniów dowiedziało się czym jest wolontariat, na czym polega praca wolontariusza oraz jakie powinien mieć umiejętności, aby skutecznie realizować powierzane mu zadania. Pod okiem koordynatora projektu oraz zaproszonych do współpracy specjalistów, uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących wolontariatu, udzielania pierwszej pomocy, oraz prowadzenia zabaw dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie poza teoretyczną wiedzą zdobytą na warsztatach, mieli również okazję zdobyć praktykę, biorąc udział w organizowanych przez nasz ośrodek imprezach, wśród których znalazły się - Bieg Charytatywny, Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, Wieczornica z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Kujawsko - Pomorski Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Nasi wolontariusze dzielnie wspierali nauczycieli poprzez realizację powierzonych im zadań, wśród których znalazły się między innymi - opieka nad młodszymi koleżankami i kolegami podczas imprez (animowanie zabaw, praca na stoisku z grami), przygotowywanie imprez i porządkowanie miejsc po ich zakończeniu. Wspierali również działania SOSW na terenie naszej szkoły, uczestnicząc aktywnie w dniach profilaktyki, poprzez zorganizowanie zajęć dla młodszych kolegów. Przeszkolona grupa uczniów, dzięki udziałowi w projekcie, zyskała satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, rozwinęła samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych, a także zaktywizowała społeczność uczniowską do działania i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Działalność wolontariuszy została przyjęta z entuzjazmem, ponieważ jest ogromna potrzeba takich działań. Wolontariusze swoją pracą wspierali organizowanie imprez i pomimo tego, że projekt się zakończył to z całą pewnością nie skończyła się ich przygoda z wolontariatem. Teraz formalna grupa wolontariuszy, posiadająca wiedzę, doświadczenie i odpowiedni sprzęt, będzie silnym wsparciem dla nowych działań.

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !